» » Көркем еңбек (ұл балаларға арналған) 5-сынып. Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Көркем еңбек (ұл балаларға арналған) 5-сынып. Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

01 май 2018, Вторник
2 575
0

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Көркем еңбек
(ұл балаларға арналған)
5-сынып
2
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.
3
Мазмұны
1-тоқсан .......................................................................................................................................... 4
Бөлім Визуалды өнер ................................................................................................................ 4
2-тоқсан ........................................................................................................................................ 24
Бөлім Сәндік-қолданбалы өнер.............................................................................................. 24
3-тоқсан ........................................................................................................................................ 34
Бөлім «Дизайн және технология».......................................................................................... 34
4 тоқсан ........................................................................................................................................ 55
Бөлім Тамақтану мәденеті және үй мәдениеті ..................................................................... 55
4
1-тоқсан
Бөлім «Визуалды өнер»
Тақырып Бейнелеу өнеріндегі көркем құралдары
Оқу мақсаты 5.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер,
қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау
және зерделеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер
түрлерін ажыратады
 Қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін
салыстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының
ерекшеліктерін ақпараттарды қолдана отырып ажыратыңыз және зерделеңіз.
Mысалы:
Дескриптор Білім алушы
- қолөнер мен дизайн туындыларын ақпаратты қолдана
отырып, жұпта талқылайды;
- туындылардың ерекшеліктерін анықтайды және
салыстырады;
- альбомдарында (скетчбуктерінде) жазба жұмыстарын
жүргізеді.
5
Тақырып Классикалық өнердің үздік туындылары
Оқу мақсаты 5.1.3.1 Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін
ақпарат көздерімен жұмыс істеу (ақпараттық-
коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Шығармашылық идеяларды ақпарат көздерімен
жұмыс істеу арқылы зерттейді және дамытады
 Ақпарат көздерінен (ақпараттық-коммуникативтік
технологияны қолдану арқылы) өнердің үздік
туындыларының түрлерін анықтайды
 Өнердің үздік туындыларын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өнердің үздік туындыларын зерттеп, идеяларыңызды дамыта отырып, Мона Лиза
портретін сипаттаңыз.
Мысалы:
Леонардо да Винчи Мона Лиза
Дескриптор Білім алушы
 жұпта интернет желісін қолдана отырып өнердің үздік
туындыларын анықтайды;
 альбомдарында (скетчбуктерінде) жазба жұмыстарын
жүргізеді;
 Леонардо да Винчи туындысы Мона Лиза портретін
сипаттайды.
6
Тақырып Қазақстандық суретшілердің шығармашылығы
Оқу мақсаты 5.3.2.1 Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің
және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер)
жұмыстарында берілген идеялар мен тақырыптарды
сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы идеялары
мен тақырыптарды түсіндіреді
 Қазақстанның атақты суретшісі Ә.Қастеевтің
шығармашылығымен танысады
 Суретшінің туындыларын талдайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қазақстанның атақты суретшісі Ә.Қастеевтің өмірбаянымен танысыңыз, оның
«Шоқан Уәлихановтың портреті» атты шығармасын талқылаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 Қазақстанның атақты суретшісі Ә.Қастеевтің өмірбаяны
мен шығармашылығымен танысады;
 суретшінің «Шоқан Уәлихановтың портреті» атты
шығармасын топта талқылайды.
7
Тақырып Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары
Оқу мақсаты 5.3.3.1 Пәндік терминологияны қолдана отырып,
өзінің және өзгелердің (суретшілер,
қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы
қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасын) сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Пәндік терминологияны қолданады
 Өнер туындыларының жанрлары мен түрлерін
анықтайды
 Өнер түріне байланысты қолданылатын әдіс-
тәсілдерді сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бейнелеу өнерінің терминологиясын қолдана отырып, суретшілердің,
қолөнершілердің, дизайнерлердің жұмыстарындағы жанрлар мен түрлерін анықтаңыз және
қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасын) сипаттаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 пәндік терминологияны қолданады;
 суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер жұмыстарындағы
қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасын) сипаттайды;
 жұмыстардың жанрлары мен түрлерін анықтайды;
 альбомдарында (скетчбуктерінде) жазба жұмыстарын жүргізеді.
8
Тақырып Натюрморт өнері. Ұлттық сәндік натюрморт
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Натюрморт композициясының нобайын салады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ұлттық бұйымдардан құралған натюрморт композициясының нобайын салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 нобайды салады;
 натюрморт композициясын кұрастырады.
9
Тақырып Натюрморт өнері. Ұлттық сәндік натюрморт
Оқу мақсаты 5.1.6.4 Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып,
көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану
мен эксперимент жүргізу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Таңдаған материалдарын пайдаланып, натюрморт
композициясын құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кеңсе заттарын (желім, түсті қарындаштар, сызғыш, қалам, қарындаш немесе
циркуль) қолдана отырып, натюрморт композициясын құрастырыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 композицияны құрастырады ;
 заттарды орналастыру заңдылықтарын көрсетеді.
10
Тапсырма
Графика көркем тәсілін қолданып, қазақтың ұлттық музыкалық аспабын көркемдеп
салыңыз.
Мысалы:
1. Көркемделген музыкалық аспапты көру.
2. Музыкалық аспапты қарындашпен салыңыз, көркемдеңіз.
Дескриптор Білім алушы
 сурет салу ережелерін қатаң сақтайды;
 қарындаш, тушь және басқа да графика құралдарымен жұмыс
істейді;
 сызба нұсқаларының салу тәсілдерін көрсетеді.
Тақырып Натюрморт өнері. Ұлттық сәндік натюрморт
Оқу мақсаты 5.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған
ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін
қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Шығармашылық идеяларын графика көркем өнер тәсілі
арқылы жеткізеді
 Визуалды элементтерді таңдайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
11
Тапсырма
а) Натюрморт нұсқасына мұқият қараңыз.
ә) Көрсетілген натюрморт нобайын(эскизін) қағаз бетіне түсіріңіз.
б) Акварель бояуларын қолданып, әр заттың түсіне сәйкестендіріп жарық көлеңкесін
ажыратып бояңыз.
Мысалы:
Тақырып Натюрморт өнері. Ұлттық сәндік натюрморт
Оқу мақсаты 5.2.3.3 Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау
үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін
пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Натюрморт композициясын салады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
12
Дескриптор Білім алушы
 қағазға орналастыру заңдылықтарын орындайды;
 натюрморт композициясының нобайын салады;
 нұсқадағы заттардың түстерін анықтайды;
 көлеңке жарығын белгілейді;
 акварель бояуымен жұмыс істейді.
13
Тапсырма
Визуалды өнер элементтерін сипаттаңыз және берілген табиғат суреттерін талдаңыз,
өзіңізге ұнаған жыл мезгілін бейнелеңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 топта композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдікті
талқылайды;
 табиғатты бейнелеудегі визуалды сипаттаманы
талдайды;
 визуалды өнер элементтерін сипаттайды;
 пейзаж суреттерін талдайды;
 альбомдарында (скетчбуктерінде) табиғат
элементтерінің нобайын салады;
 ұнаған табиғат мезгілін бейнелейді.
Тақырып Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы
Оқу мақсаты 5.1.1.1 Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен
визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция,
түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Визуалды өнер элементтерін зерделейді
 Пейзаж жанрындағы суретті талдайды
 Өз ойымен әр түрлі мезгілдегі табиғатты бейнелейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
14
Тапсырма
Пейзаж жанрында салған суретті зерттеп, сипаттаңыз. Әуе перспективасын көрсете
отырып, пейзаж салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 топта композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдікті талқылайды;
 табиғатты бейнелеудегі визуалды сипаттаманы талдайды;
 әуе перспективасын көрсетіп, пейзаж салады;
 альбомдарында (скетчбуктерінде) жазба жұмыстарын жүргізеді.
Тақырып Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы
Оқу мақсаты 5.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған
ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем
тәсілдерін қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өзінің ішкі сезімдеріне сүйене отырып, қоршаған
ортаның визуалды бейнесін зерттеп, сипаттайды
 Әуе перспективасын өз жұмысында түстер арқылы
көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
15
Тақырып Индустриалды пейзаж. Қала пейзажы. Сызықтық
перспектива
Оқу мақсаты 5.1.1.1 Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен
визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау
(композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Пейзаж түрлерін ажыратады
 Пейзажда визуалды элементтерді қолданады
 Шығармашылығында өнердің әртүрлі тәсілдерін
қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Акварель немесе гуашь бояуын қолданып, өз қиялдарыңыздан шыққан қала пейзажын
бейнелеңіз.
Мысалы:
Акварель Гуашь
Дескриптор Білім алушы
 акварель және гуашь бояуымен жұмыс жасайды;
 бояу түстерін дұрыс таңдайды;
 пейзажда түс үйлесімділігін көрсетеді;
 жеке шығармашылық жұмыс жасайды.
16
Тақырып Индустриалды пейзаж. Қала пейзажы. Сызықтық
перспектива
Оқу мақсаты 5.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған
ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін
қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Пейзажда визуалды элементтерді қолданады
 Шығармашылығында өнердің әр түрлі тәсілдерін
пайдаланады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Акварель бояуын қолданып, қалаңыздағы ең көрнекті ескерткіштерді,
архитектуралық сарайларды немесе мұражайлардың суретін салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
- индустриялды пейзажды басқа пейзаждан ажыратады;
- бояу техникасын түрлендіреді;
- суретте түстік үйлесімділікті көрсетеді;
- үйлестіру заңдылықтарын қолданады;
- бояумен ұқыпты жұмыс жасайды.
17
Тақырып Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері
Оқу мақсаты 5.1.1.1 Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен
визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау
(композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Елестеткен жануарының түрін визуалды сипаттайды
және зерделейді
 Мүсін жасау кезінде белгілі бір композициясының
пішін пропорцияларын сақтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өзіңізге ұнайтын бір жануарды көз алдыңызға елестетіңіз және оны визуалды сипаттап,
ермексаздан мүсінін жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
- белгілі бір жануарды көз алдына елестетеді;
- жануардың дене бітімі мен бет әлпетін визуалды сипаттайды;
- зерделеу жұмыстарын жүргізеді;
- ермексазбен жұмыс жасайды;
- техникалық қауіпсіздікті сақтайды.
18
Тақырып
Оқу мақсаты
Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері
5.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған
ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем
тәсілдерін қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өз идеялары мен сезімдерін жеткізеді
 Табиғи материалдармен жұмыс істеудің қарапайым
тәсілдерін қолданады
 Жануарлардың мүсінін жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қоршаған ортаның визуалды элементтерін пайдалана отырып ермексаздан сюжеттік
композиция жасаңыз. (Хайуанаттар бағы)
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
- жануарларды қоршаған ортамен үйлестіреді;
- жануарлардың дене бітімін және пропорцияларын сақтайды;
- зерделеу жұмыстарын жүргізеді;
- ермексазбен жұмыс істейді;
- техникалық қауіпсіздікті сақтайды.
19
Тақырып Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері
Оқу мақсаты 5.3.3.1 Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің
және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер)
жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы)
сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер
жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді
(техникасы) өз жұмыстарында қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қолөнершілердің жұмыстарын зерделеп, кішірейтілген көшірмесіне ұқсатып жасаңыз.
Мысалы:
1. Қолөнершінің қызыл телпек туындысы. 2. Білім алушының туындысы.
Дескриптор Білім алушы
 қолөнершілердің жұмыстарын зерделейді;
 өз жұмысын түпнұсқаға ұқсатады;
 өзінің және өзгелердін жұмыстарын сипаттайды.
20
Тақырып Шығармашылық жұмыс. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Бейнелеу өнерінің материалдарын пайдалана
отырып, шығармашылық идеяларды іске асырады
 Мультфильмдегі адам кейпі мен жануарлардың
нобайын салады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Мультфильмдегі адам кейпін немесе жануарды мүсіндеу үшін бейнелеу өнерінің
материалдарын пайдалана отырып, қағаз бетіне нобайын салыңыз.
Дескриптор Білім алушы
 әр түрлі түстерді өзінің суретінде үйлесімді қолданады;
 кейіпкердің және жануарлардың нобайын бейнелейді;
 бейнелеу өнерінің материалдарын біріктіріп пайдаланады;
 мультфильмдегі адам кейпі мен жануарлалардың нобайын
ұқсатып салады.
21
Тақырып Шығармашылық жұмыс. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 5.1.6.4 Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып,
көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану мен
эксперимент жүргізу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Ермексаз және көркемдік материалдарды пайдалана
отырып, эксперимент жасау
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Дәстүрлі емес материалдарды қолданып, мультфильмдегі кейіпкерлердің мүсінін түрлі
эксперимент арқылы жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 ермексазбен жұмыс істеудің қарапайым тәсілдерін көрсетеді;
 дәстүрлі емес материалдарды қолданады;
 кейіпкердің денесін, келбетін жасайды;
 түрлі эксперимент жүргізеді.
22
Тақырып Шығармашылық жұмыс. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 5.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған
ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем
тәсілдерін қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Пластикалық мүсіндік материалдармен жұмыс
істеудің қарапайым көркем тәсілдерін қолданады
 Кейіпкердің мүсінін жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өздеріңізге ұнайтын қазақ ертегілеріндегі кейіпкерлердің мүсінін ермексаздан жасаңыз.
Мысалы:
1. Қаңбақ шал.
2. Айбарша сұлу.
Дескриптор Білім алушы
 кейіпкердің тұлғасын, келбетін ұқсатып жасайды;
 ермексазбен жұмыс істеудің қарапайым тәсілдерін қолданады;
 ермексаздан қазақ ертегілеріндегі кейіпкердің мүсінін ұлттық
нақышына келтіріп, жасайды.
23
Тақырып Шығармашылық жұмыс. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 5.3.1.1 Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Сынып алдында дайын жұмыс түрлерін таныстырып,
қорғайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Дайын жұмыстарыңызды сынып алдында көрсетіңіз, таныстырыңыз, қорғаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- дайын жұмыстарын ұсынады;
- қорғаған жұмыстарын бағалайды.
24
2-тоқсан
Бөлім «Сәндік-қолданбалы өнер»
Тақырып Сәндік-қолданбалы өнер, негізгі пішіндер мен ерекшеліктері.
Қазақстан халқының сәндік-қолданбалы өнері
Оқу мақсаты 5.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер,
қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін
анықтау және зерделеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер
түрлерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Сәндік-қолданбалы өнер түрлерін анықтаңыз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дескриптор Білім алушы
 сәндік-қолданбалы өнер түрлерін анықтайды;
 альбомдарында (скетчбуктерінде) жазба жұмыстарын
жүргізеді.
25
Тақырып Сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи және дәстүрлі емес
материалдар. Материалдар мен құрал-жабдықтармен танысу
Оқу мақсаты 5.1.6.2 Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды
білу, олардың қасиеттері мен міндеттерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Қолданбалы өнерде қолданылатын заманауи және
дәстүрлі емес материалдарды анықтайды және
олардың қасиеттерін зерттейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Сәндік-қолданбалы өнерде қолданылатын заманауи және дәстүрлі емес материалдарды
анықтаңыз және олардың қасиеттерін зерттеңіз.
Мысалы:
Ағаш, қураған шөп, тал қабығы, сабан, жіп, бұл, мойыншақтар, пластикалық материалдардан
жасалған, т.б
Дескриптор Білім алушы
 заманауи және дәстүрлі емес материалдармен, құрал-
жабдықтарды айтады;
 заманауи және дәстүрлі емес материалдардың
қасиеттерін зерттейді.
26
Тақырып Сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи және дәстүрлі емес
материалдар. Материалдар мен құрал- жабдықтармен танысу
Оқу мақсаты 5.2.2.1 Конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдарды өңдеу үшін қол еңбегі құралдары мен
жабдықтарын анықтау, сипаттау және қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жасанды материалдарды қолданып, құрал-
жабдықтарға арналған сандықша жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
a) Шағын қорабша, желім және т.б. құрал-жабдықтарды қолданып, құрал-жабдықтарға
арналған сандықша жасап, безендіріңіз.
b) Жұмыс барысын түсіндіріп, көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы
 жасанды материалдарды қолданып сандықшаны жасайды;
 қауіпсіздік ережесін сақтап жұмыс істейді;
 бұйымды безендіреді.
27
Тақырып Дәстүрлі емес материалдардан сәндік бұйым. Идеяларды
талқылау мен дамыту. Нобай орындау
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
креативті шешімдерді қабылдайды
 Нобайдың бірнеше түрлерін салады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Пластикалық бөтелкелерді немесе пластикалық стакандарды қолданып, заманауи
кеңсе заттарды салатын қобдиша нобайын (эскизін) салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 жұмысты орындау барысында креативті шешімдер
қабылдайды;
 жаңа идеяларды ойластырып, нобайын салады;
 нобайдың бірнеше түрін ұсынады.
28
Тақырып Дәстүрлі емес материалдардан сәндік бұйым
Бұйым дайындау
Оқу мақсаты 5.2.3.2 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдарды қолданып, бұйым жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Салған нобайларына сүйене отырып, пластикалық бөтелкелер (Sprite, cocа-cola) мен
стақандарды(кофе стакандары) қолданып, бұйымдар жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 жұмысты орындау барысында креативті шешімдерді
қабылдайды;
 заманауи ерекше идеяларын ойластырады;
 желім, қайшы, ыстық желім, скотч және т.б. құрал жабдықтармен
жұмыс жасайды.
29
Тақырып Дәстүрлі емес материалдардан сәндік бұйым
Бұйым дайындау
Оқу мақсаты 5.2.6.1 Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын
сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен
құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Техника қауіпсіздігін және қарапайым гигиена
ережелерін жазады және сақтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Практикалык жұмыс барысында, техника қауіпсіздігімен қарапайым гигиена ережелерін
тізіп жазыңыз, түсіндіріңіз.
Дескриптор Білім алушы
 техника қауіпсіздігімен қарапайым гигиена ережелерін тізіп
жазады;
 желім, қайшы, ыстық желім, скотч және т.б. құрал
жабдықтарымен абайлап жұмыс жасайды;
 техника қауіпсіздігін және қарапайым гигиена ережелерін
қатаң сақтайды.
30
Тақырып Өру өнері. Өру түрлері. Материалдар және құрал-
жабдықтармен танысу
Оқу мақсаты 5.1.6.2 Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды
білу, олардың қасиеттері мен міндеттерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өру өнерінде дәстүрлі емес материалдарды
қолданады
 Олардың қасиеттері мен міндеттерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
Деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өру өнерін түрлендіріп, қолданылатын дәстүрлі емес материалдармен танысып, олардың
қасиеттері мен міндеттерін анықтаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 заманауи және дәстүрлі емес материалдармен, құрал-
жабдықтармен жұмыс жасайды;
 дәстүрлі емес материалдар мен құрал-жабдықтарының
қасиеттерін зерттейді;
 өру өнері туралы айтып береді.
31
Тақырып Өру өнері. Өру түрлері. Материалдар және құрал-
жабдықтармен танысу
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Кілемшенің нобайын салады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кілемшенің нобайын салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 жұмысты орындау барысында креативті шешімдер
қабылдайды;
 жаңа идеяларды ойластырады;
 кілемшенің нобайын салады.
32
Тақырып Бұйым өру
Оқу мақсаты 5.2.3.2 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Табиғи және жасанды материалдардан тоқыма жіп
дайындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ескі киімдерден, тоқыма жіп жасау тәсілдерін ғаламтор желісі арқылы бейне
баяндарды тауып, соған сүйене отырып тоқыма жіп жасаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 ғаламтордан өзіне керекті ақпаратты табады;
 ескі киімдерден, тоқыма жіп жасау тәсілдерін көрсетеді.
Тақырып Бұйым өру
Оқу мақсаты 5.2.3.3 Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау
үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін
пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Шығармашылық жұмыс көркемдік материалдарды
пайдаланып, бұйымдар дайындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ескі киімдерден жасалған, жіптерді үш-үштен өріп, қатты қағазға жапсырыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 жіптерді үш-үштен өреді;
 қатты қағазға өрілген жіптерді жабыстырады;
 заманауи кілемшені жасайды.
33
Тақырып Бұйым өру
Оқу мақсаты 5.2.6.1 Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын
сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен
құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Техника қауіпсіздігін және қарапайым гигиена
ережелерін жазады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Заманауи кілемшені өру кезінде, қауіпсіздік техникасы мен қарапайым гигиена
ережелерін жазыңыз, түсіндіріңіз.
Дескриптор Білім алушы
 желім, қайшы, ыстық желім жәнет.б. құрал жабдықтарымен
абайлап жұмыс істейді;
 техника қауіпсіздігін және қарапайым гигиена ережелерін
қатаң сақтайды.
Тақырып Жұмыстардың көрмесі
Оқу мақсаты 5.3.1.1 Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме)
Бағалау критерийі Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы
 Сынып алдында дайын өнімді таныстырып, қорғайды
Тапсырма
Дайын өнімді сынып алдында көрсетіп, таныстырып қорғаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 дайын өнімді ұсынады;
 өзінің және өзге сыныптастарының жұмыстарын бағалайды.
34
3-тоқсан
Бөлім «Дизайн және технология»
Тақырып Конструкциялық материалдар
Материалдардың түрлері мен қасиеттерін зерттеу
Оқу мақсаты 5.1.6.1 Конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардың жалпы қасиеттері мен құрылысын,
олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай
отырып зерделеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Материалдар және олардың құрылысы туралы
мәлімет табады
 Зерттеу жұмысын жүргізеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды зерделеу.
Мысалы:
тақтай фанера дсп лдсп
двп осб бөрене пвх полистерол
пеноплекс пенопласт ламинат
Дескриптор Білім алушы
- конструкциялық, табиғи және жасанды материалдар туралы мәліметті
табады;
- материалдардың қасиеттері мен құрылысын, ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын анықтайды;
- берілген кестені мұқият толтырады (әр материалдың ерекшеліктерін
сәйкестендіріп толтыру);
- жұмыс дәптерінде жазба жұмысын жүргізеді.
35
Тақырып Конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған
жабдықтар, қол еңбегі құралдары, құрылғылар
Оқу мақсаты 5.2.2.2 Ағаш және темір өңдеу білдегінің тағайындалуы мен
құрылысын түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
 Білдектер туралы ізденіс жұмысын жүргізеді
 Ағаш және темір өңдеу білдегін ажыратады
 Білдектерді сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Ағаш және темір өңдеу білдектерін талдап, топтастырыңыз.
Мысалы:
ағаш сүргілеу білдегі ағаш жону білдегі
ағаш өңдеудегі көпфункцияналды білдегі
36
Бұрғылау білдегі Циркулярка білдегі
Дескриптор Білім алушы
- білдектер туралы мәлімет табады;
- білдектерді сәйкестендіру сызбасын жүргізеді;
- білдектерді сипаттап жазады;
- сурет бойынша білдектер құрылысын талдап, айтып береді.
Фрезер білдегі Темір және ағаш жону білдегі
37
Тақырып Конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған
жабдықтар, қол еңбегі құралдары, құрылғылар
Оқу мақсаты 5.2.2.1 Конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдарды өңдеу үшін қол еңбегі құралдары мен
жабдықтарын анықтау, сипаттау және қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Табиғи және жасанды материалдарды өңдеу үшін
қолданылатын құрал-жабдықтарды анықтайды
 Құрал-жабдықтарды қолдана отырып қарапайым
бұйым әзірлейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Табиғи және жасанды материалдарды өңдеу үшін қолданылатын құрал-жабдықтарды
қолдана отырып, қарапайым бұйым әзірлеңіз.
Мысалы:
Қолданылатын құрал-жабдықтар Қарапайым бұйымдар
Дескриптор Білім алушы
- дайындалатын бұйымды анықтайды;
- бұйымның эскизін салады;
- бұйымның негізгі элементтерін көрсетеді;
- құрал-жабдықтарды қолдану арқылы бұйымды дайындайды;
- жұмыс барысында құрал-жабдықтарды қолданады.
38
Тақырып Конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған
жабдықтар, қол еңбегі құралдары, құрылғылар
Оқу мақсаты 5.2.6.2 Қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз
тәсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс
орнын, құралдарды ұйымдастыру және тазалау, арнайы
киімде жұмыс істеу)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Арнайы киімдермен жұмыс жасау барысында
ережені сақтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Құралдар мен құрылғыларды қолдану барысында ережелерді талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тәсілдерін
қолданады;
- жұмыс орнын ұйымдастырады;
- арнайы киімдермен жұмыс жасауда ережелерді сақтайды.
39
Тақырып Көркемдеп аралау. Идеяларды құру. Материалды таңдау
және дайындау
Оқу мақсаты 5.1.5.1 Өзінің және өзгенің (суретшілер, қолөнершілер,
дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және
композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым
нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды
орындау
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы
 Композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп,
нысанның нобайын салады
 Дизайн элементтеріне материал таңдайды
Қолдану
Тапсырма
Композицияның негізгі заңдылықтарын ескере отырып, нысанның нобайын салыңыз және
көркемдеп аралау бойынша нысанға дизайн дайындаңыз.
Мысалы:
Үлгіге қарап өз дизайныңызды дайындаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- нобай салады;
- композиция заңдылықтарын сақтайды;
- нысан элементтеріне материал таңдайды;
- материалды өңдейді;
- нысан дизайнын дайындайды.
40
Тақырып Көркемдеп аралау. Идеяларды құру. Материалды таңдау
және дайындау
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру
үшін нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Нобайды орындайды
 Шығармашылық идеяларды ұсынады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Көркемдеп аралауда орындалатын бұйымға идеяңызды ұсынып, нобай салыңыз.
Мысалы:
Масштаб 1:1
Дескриптор Білім алушы
- ізденіс жұмысын жасайды;
- идеясын ұсынады;
- әрбір бөліктің жеке нобайын орындайды.
41
Тақырып Көркемдеп аралау. Идеяларды құру. Материалды таңдау
және дайындау
Оқу мақсаты 5.1.4.1 Шығармашылық жұмысты орындау кезеңдерін
анықтай отырып, жоспар дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жұмыс кезеңдерін анықтайды
 Жоспар құрады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ағаштан бұйым жасау үшін жоспар дайындаңыз.
Мысалы:
1. Өнімнің дизайны
2. Өнімнің нобайы
3. Материалдар дайындау
4. Нобайды материалға түсіру
5. Материалды аралау
6. Өнімді өндеу
Дескриптор Білім алушы
- ағаш бұйымының эскизін салады;
- эскиз бойынша жұмыс кезеңдерін анықтайды;
- жоспар құрады;
- жоспарды таныстырады.
42
Тақырып Сыртқы және ішкі сызықтар арқылы қисық пішінді
бұйымды қыларамен көркемдеп аралау
Оқу мақсаты 5.2.3.1 Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған
бұйым дайындау үшін материалдарды қол
құралдарымен өңдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Бұйым дайындау үшін өлшемдерін анықтайды
 Қисық пішінді бұйымның ішкі және сыртқы
сызықтарын сызады
 Материалдарды өңдейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бұйым өлшемдерін анықтаңыз, қисық пішінді бұйымның ішкі, сыртқы сызықтарын
сызып, материалдарды қол құралдарымен өңдеңіз.
Мысалы:
Материалдарды қол құралдарымен өңдеу түрлері.
Дескриптор Білім алушы
- бұйым сызбасын сызады;
- өлшем алу тәсілдерін қолданады;
- ішкі және сыртқы сызықтарын жүргізеді;
- материалдарды өңдейді;
- қолара қолдану арқылы пішін шығарады.
43
Тақырыбы Сыртқы және ішкі сызықтар арқылы қисық пішінді
бұйымды қыларамен көркемдеп аралау
Оқу мақсаты 5.2.3.2 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Табиғи және жасанды материалдардың
ерекшелігін ажыратады
 Бұйым дайындау барысында өңделген
материалдарды пайдаланады
 Бұйымды эстетикалық тұрғыдан орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардың ерекшелігін ажырата
отырып, бұйым дайындаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 табиғи және жасанды материалдардың айырмашылығын
ажыратады;
 түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардың
қолданылуын жұмыс барысында көрсетеді;
 бұйым дайындау барасында қажетті құрал-жабдықтардың
қолданылуын жұмыс барысында көрсетеді;
 бұйымды эстетикалық тұрғыда орындайды.
44
Тақырыбы Сыртқы және ішкі сызықтар арқылы қисық пішінді
бұйымды қыларамен көркемдеп аралау
Оқу мақсаты 5.2.6.1 Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның
маңыздылығын сезіне және демонстрациялай
отырып,материалдар мен құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жұмыс барысында техника қауіпсіздігін
демонстрациялайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бұйым дайындау барсында техника қауіпсіздігін сақтап, демонстрациялаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- техника қауіпсіздігінің маңыздылығы туралы, мысал келтіреді;
- түрлі үшкір, өткір құралдардың пайдалануын жұмыс барысында
көрсетеді;
- жұмыс орнын таза ұстап, материалдар мен құралдарды ұқыпты
қолданады;
- құрал саймандарды тек қажетті жағдайда ғана пайдаланады.
45
Тақырыбы Сымнан бұйымдарды модельдеу. Нобайлар дайындау
(шынжыр, басқатырғыш ойындары, жануарлардың
пішіндері). Материал таңдау. Құралдар- жабдықтар мен
құрылғылар
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Сым темірдің қасиетін, ерекшелігін ажыратады
 Сым темірді қолданады
 Сымнан жасалған бұйымдарды зерттейді
 Жануарлардың пішіндерін,шынжыр немесе
басқатырғыш ойындарының нобайын қағаз бетінде
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Қолдану
Тапсырма
Сым темірдің қасиетін, ерекшелігін ажыратып, зерттеңіз, сым темірден жасалатын
бұйымның жануарлардың пішіндерін,шынжыр немесе басқатырғыш ойындарының нобайын
қағаз бетінде орындаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 сым темірдің ерекшелігін, қасиетін, қолданылуын айтып береді;
 сымнан жасалған бұйымдардың мысалдарын интернет желісінен
іздеп табады;
 бұйымның нобайын А4 форматында, жеке орындайды.
46
Тақырыбы Бұйым дайындау (шынжыр, басқатырғыш ойындары,
жануарлардың пішіндері)
Оқу мақсаты 5.2.3.1 Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым
дайындау үшін материалдарды қол құралдарымен өңдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Бұйымның өлшемдерін өлшеп, белгілейді
 Материалдарды қол құралдарымен өңдейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өлшемдерін өлшеп, материалдарды қол құралдарымен өңдеңіз.
Мысалы:
фанераға өлшемдерді түсіріп, көрсетілген құрал жабдықтармен өңдеу.
Дескриптор Білім алушы
 бұйымның өлшемдерін өлшеп,белгіледі;
 жұмысқа керекті құрал-жабдықтарды дайындайды;
 материалдарды қол құралдарымен өңдейді.
47
Тақырыбы Бұйым дайындау
(шынжыр, басқатырғыш ойындары, жануарлардың пішіндері)
Оқу мақсаты 5.2.3.2 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Бұйым дайындау барысында өңделген материалдарды
қолданады
 Табиғи және жасанды материалдарды қолданады
 Жұмыс барысында түрлі құрал-саймандарды
қолданады
 Жұмысты шығармашылық тұрғыда орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өңделген материалдарды қолданып, сым темірден бұйым дайындаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 нобайлары бойынша өлшеп, салу жұмыстарын жасайды;
 кескіш құралдарымен кесетін жерлерді кесіп, ию жұмыстарын
орындайды;
 сызбаға қарап, қайта өлшеп түзетіп отырады;
 бұйымды шығармашылық тұрғыдан орындайды.
48
Тақырыбы Бұйым дайындау (шынжыр, басқатырғыш ойындары,
жануарлардың пішіндері)
Оқу мақсаты 5.2.6.1 Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның
маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып,
материалдар мен құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жұмыс барысында қауіпсіздік техникасын
демонстрациялайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қауіпсіздік техникасының маңыздылығы туралы айтыңыз және сым темірден бұйым
дайындауда, қауіпсіздік техникасын сақтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 қауіпсіздік техникасының маңыздылығы туралы айтады;
 түрлі үшкір, өткір құралдардың пайдалануын жұмыс барысында
көрсетеді;
 жұмыс орнын таза ұстап, материалдар мен құралдарды тиімді
қолданады;
 құрал саймандарды тек қажетті жағдайда ғана пайдаланады.
49
Тақырыбы Түрлі материалдарды қолданып, музыкалық аспаптарды
(ұрмалы және соқпалы) жобалау
Оқу мақсаты 5.1.5.1 Өзінің және өзгенің (суретшілер, қолөнершілер,
дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және
композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым
нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды
орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Музыкалық аспаптарды жасайтын қолөнерші
шеберлердің жұмыстарымен танысады
 Қарапайым нысандардың дизайнын дайындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Музыкалық аспап жасаушы қолөнершілердің жұмыстарымен танысып, музыкалық
аспаптардың дизайнын жасаңыз.
Мысалы:
Колөнершілердің жұмыстары
Білім алушы көрсетілген жұмыстарға қарап музыкалық аспаптардың дизайнын жасайды.
Дескриптор Білім алушы
 музыкалық аспап жасайтын қолөнер шеберлері туралы айтады;
 ұрмалы және шулы музыкалық аспаптардың конструкциясын
зерттейді;
 альбом бетіне жекелеген бөліктерінің нобайын салады.
50
Тақырыбы Түрлі материалдарды қолданып, музыкалық аспаптарды
(ұрмалы және соқпалы) жобалау
Оқу мақсаты 5.1.5.2 Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін
нобайлар орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Нобай орындайды
 Шығармашылық идея ұсынады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ұрмалы немесе шулы музыкалық аспаптың нобайын салыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 әрбір бөліктің нобайын салады;
 нобайын жеке орындайды;
 нобайды егжей-тегжейлі түсіндіреді.
51
Тақырып Музыкалық аспапты құрастыру
Оқу мақсаты 5.2.3.1 Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым
дайындау үшін материалдарды қол құралдарымен өңдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өлшеу құралдарымен бұйым дайындайды
 Бұйымды қол құралдарымен өңдейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Музыкалық аспаптардың бөлшектерін қол құралдарымен өңдеңіз.
Мысалы:
1. https://www.youtube.com/watch?v=Mrtg4hqlGGA
2. https://www.youtube.com/watch?v=E1kAZpDrVQk
Дескриптор Білім алушы
- арнайы құралдардың көмегімен бөлшектерді өңдейді;
- өлшеу құралдарымен бөлшектерін өлшейді;
- музыкалық аспаптардың бөлшектерін дайындайды.
52
Тақырып Музыкалық аспапты құрастыру
Оқу мақсаты 5.2.3.2 Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды
материалдардан қарапайым бұйым дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өңделген материалдарды қолдана отырып бұйым
дайындайды
 Бұйымның бөлшектерін құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Табиғи және жасанды материалдардан ұрмалы немесе шулы музыкалық
аспаптарды дайындаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 өңделген материалдарды қолданады;
 бөлшектерді жинақтап орнатады;
 аспаптың біріктірілген бөліктерін тексереді;
 шығармашылық идеяларын танытады.
53
Тақырып Музыкалық аспапты құрастыру
Оқу мақсаты
-
5.2.6.1 Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның
маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып,
материалдар мен құралдарды қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы
 Қауіпсіздік техникасының маңыздылығын
сақтап, жұмысты демонстрациялайды
Бағалау критерийі Қолдану
Тапсырма
Қауіпсіздік техникасының маңыздылығын жұмыс барысында демонстрациялаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- қауіпсіздік ережелерін сақтайды;
- жұмыс орнын дайындайды;
- құрал саймандарды өз орнымен пайдаланады;
- жұмыс орынын ұқыпты ұстайды.
Тақырып Музыкалық аспапты құрастыру
Оқу мақсаты 5.3.4.1 Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру
және адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер,
ұсыныстарды білдіру
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өзінің және өзгелердің жұмысын сипаттайды
 Өзінің жұмысын жетілдіреді, пікір, ұсынысын
білдіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Өзіңіздің және өзгелердің жұмыстарын сипаттаңыз және пікірлеріңізді ұсыныңыз.
Дескриптор Білім алушы
- өзгелердің жұмыстарын талқылайды;
- өз жұмысын жетілдіреді;
- сұрақтарға жауап береді;
- ұсыныстарын білдіреді.
54
Тақырып Жұмыстардың көрмесі
Оқу мақсаты 5.3.1.1 Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру
(көрме)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жұмыстарын қорғайды
 Жұмыстарынан шағын көрме ұйымдастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Шағын көрме ұйымдастырып, жұмыстарыңызды қорғаңыз.
Дескриптор Білім алушы
- дайын жұмыстарын сынып алдында ұсынады;
- көрмеге жұмыстарын дайындайды;
- жұмыстарын безендіреді;
- көрме ұйымдастырады;
- бірігіп жұмыс жасайды.
55
4 тоқсан
Бөлім «Тамақтану мәденеті және үй мәдениеті»
Тақырып Дұрыс тамақтанудың негіздері. Ас мәзірін әзірлеу
Оқу мақсаты 5.2.4.1 Дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау
және зерделеу
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттайды
 Дұрыс тамақтанудың негіздерін зерттейді
Ойлау дағдаларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Дұрыс тамақтанудың негіздері мен тамақтанудың ережелерін сипаттап, зерттеңіз.
Мысалы:
Тамақтану ережелерінің ғаламтор жүктемесі.
https://fs00.infourok.ru/images/doc/58/71634/hello_html_3d2b330f.png
Дескриптор Білім алушы
- тамақтанудың ережелерін сипаттайды;
- тамақтанудың ережелерін зерделейді;
- дұрыс тамақтанудың негіздерін айтады.
56
Тақырып Дұрыс тамақтанудың негіздері. Ас мәзірін әзірлеу
Оқу мақсаты 5.2.4.2 Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру
Бағалау критерийі
Ойлау дағдаларының
деңгейі
Білім алушы
 Тамақтанудың мәзірін құрастырады
 Ас мәзірін құрастырады
Қолдану
Тапсырма
Тамақтанудың бір күндік мәзірін құрастырыңыз.
Мысалы:
Таңғы ас
Тауық жұмыртқасы 60г
Қарақұмық 50 г
Шекер 8 г
Шие шырыны 30 г
Арпа печеньесі 30г
Түскі ас
Піскен тауық еті 140г
Қызанақ 200 г
Тәтті болгар бұрышы 80 г
Қырық қабат 75 г
Лечо 50 г
Шай 200 г
Кешкі ас
Майлы ірімшік 100г
Алма 150 г
Дескриптор Білім алушы
- ас мәзірін құрастырады;
- дұрыс және тиімді тамақтанудың негіздерін құрастырады.
57
Тақырып Дұрыс тамақтанудың негіздері. Ас мәзірін әзірлеу
Оқу мақсаты 5.1.3.1 Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту
үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның ішінде
ақпараттық-коммуникатвтік технологияны қолдану
арқылы)
Бағалау критерийі Білім алушы
 АКТ қолданады, зерттеу жұмыстарын жүргізеді
Ойлау дағдаларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Шығармашылық идеяларыңызды дамыту үшін АКТ қолданыңыз.
Дескриптор Білім алушы
- ас мәзіріне ақпараттар қосады;
- шығармашылық идеяларын көрсетеді.
58
Тақырып Электр қуатының негізгі көздері туралы жалпы мәліметтер
Оқу мақсаты 5.2.5.3 Электр энергиясы көздері туралы айтып беру
Бағалау критерийі Білім алушы
 Электр энергиясының көздері туралы айтады
 Электр энергиясының түрлерін ажыратады
Ойлау дағдаларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Электр энергиясының көздеріне байланысты суреттерді қарап, оларға сипаттама беріңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 электр энергиясының көздерін атайды;
 электр энергиясының көздері туралы мәлімет табады;
 электр энергиясының көздерінің айырмашылығын
анықтайды;
 электр энергиясының көздері қай жерлерде
қолданылатындығына мәлімет табады.
59
Тақырып Электротехникалық арматура
Оқу мақсаты 5.1.3.1 Шығармашылық идеяларды зерттеумен дамыту
үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу(оның ішінде
ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Ақпарат көздерімен жұмыс жасайды
 Көп ақпарат ішінен өзіне керек ақпаратты
таңдайды
 Шығармашылық идеяларды зерттеп, дамытады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Ғаламтордан электротехникалық арматура туралы ақпараттарды тауып,
шығармашылық идеяларды зерттеп дамытыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 ғаламтор арқылы ақпарат көздерімен жұмыс жасайды;
 электр қуатының негізгі көздері туралы ақпарат табады;
 электротехникалық арматура және электромонтажды
құралдар жайлы ақпарат табады;
 алынған ақпараттардың маңыздысын іріктейді;
 іріктеліп алынған ақпараттар арқылы шығармашылық
идеяларды зерттеп дамытады.
60
Тақырып Электротехникалық арматура
Оқу мақсаты 5.2.5.4 Қарапайым электротехникалық арматура мен
электромонтажды құралдарды атап шығу мен олардың
тағайындалуын түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
 Электротехникалық арматура түрлерін айтады
 Электромонтажды құралдарды ажыратады
 Электромонтажды құралдарды қолданады
 Құралдарды атайды
 Тағайындалуын көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қарапайым электротехникалық арматура мен электромонтажды құралдарды атап
шығу және олардың тағайындалуын түсіндіріңіз.
Мысалы:
Патрон қосу ажырату тетігі розетка вилка
Дескриптор Білім алушы
 арматура түрлерін ажыратады;
 электротехникалық арматура құралдарын атайды;
 электромонтажды құралдарды ажыратады;
 электромонтажды құралдардың қолданылуын көрсетеді;
 тағайындалуын түсіндіреді.
61
Тақырып Электр энергиясының әртүрлі көздерімен тәжірибе жасау
(батарея, гальваникалық элементтер)
Оқу мақсаты 5.2.5.5 Тұрақты тоқ көздерін пайдалану арқылы қарапайым
бұйым құрастыру
Бағалау критерийі Білім алушы
 Қауіпсіздік техникасын сақтайды
 Қол шамның құрылысын зерттейді
 Қол шамды бөлшектеп, қайта жинайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Тұрақты тоқ көздерін пайдалану арқылы қарапайым қол шамды жинап құрастырыңыз.
Мысалы:
қол шам бөлшектері құрастырылған қол шам
Дескриптор Білім алушы
 жұмыс барысында қауіпсіздік техникасын сақтайды;
 тәжірибе барысында қол шамның құрылысын зерттейді;
 қол шамды бөлшектейді;
 қол шамды қайта жинайды;
 қол шамның жұмыс істейтіндігін тексереді.
62
Тақырып Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары
Оқу мақсаты 5.2.5.6 Қол құралдарын пайдаланып, ақауларды жою
бойынша интерьерді ұйымдастырудың тәжірибелік
жұмыстары мен қарапайым жөндеу операцияларын
орындау
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білім алушы
 Қол құралдарымен жұмыс істейді
 Жөндеу жұмысы үшін қол құралын қолданады
 Қарапайым ақауларды қалай жөндеу керектігін
көрсетеді
Қолдану
Тапсырма
Тәжірибелік жұмыс. Қарапайым ақауларды жою үшін қол құралдарын қолданып,
жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
Мысалы:
Шеге қағу тұсқағаз жабыстыру қабырғаның жарылған
жерлерін жөндеу
Дескриптор Білім алушы
 жөндеу жұмысы үшін қол құралын қолданады;
 қарапайым ақауларды жөндейді;
 тақтайға шеге қағады;
 қағылған шегеге картинаны түзу орналастырады;
 қауіпсіздік техникасын сақтайды.
63
Тақырып Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары
Оқу мақсаты 5.2.5.1 Өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс түрлерінің
негізгі бағыттарын зерделеу және сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
 Ғаламтордан өсімдік шаруашылығы түрлерін
іздестіреді
 Жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттарын
зерделейді
 Алынған нәтижелер бойынша өсімдік
шаруашылығы мен жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі
бағыттарын сипаттап жазады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттарын зерделеңіз
және жұмыс дәптеріне сипаттап жазыңыз.
Мысалы:
Өсімдік шаруашылығы
Жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттары
Дескриптор Білім алушы
 ғаламторда өсімдік шаруашылығы түрлері бойынша ізденіс
жұмысын жүргізеді;
 жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттарын іздестіреді;
 жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттары бойынша зерттеу
жұмыстарын жүргізеді;
 сипаттама береді;
 жұмыс альбомында жазба жұмысын жүргізеді.
64
Тақырып Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары. Өсімдік
шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар
Оқу мақсаты 5.2.5.2 Өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар
жүргізу (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау,
егу мен отырғызу)
Бағалау критерийі Білім алушы
 Топырақты өңдеуде қолданылатын тыңайтқыштар
туралы ізденіс жұмыстарын жүргізеді
 Зиянкес жәндіктерден өсімдіктерді қалай қорғау
керектігі туралы мәліметтерді табады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар жүргізу негіздерін жазыңыз.
Мысалы:
1.Табиғи және жасанды тыңайтқыш
түрлерін ғаламтор желісі арқылы табу.
2.Зиянкес жәндіктерден өсімдіктерді
қалай қорғау керектігі туралы
мәліметтерді ғаламтор желісі арқылы
табу.
Дескриптор Білім алушы
 өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар қалай
жүргізілетіндігі туралы айтады;
 тыңайтқыштар туралы ізденіс жұмысын жүргізеді;
 зиянкес жәндіктерден өсімдіктерді қорғау туралы мәлімет
табады.
65
Тақырып Өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар
Оқу мақсаты 5.2.6.1 Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның
маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып,
материалдар мен құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
 Қауіпсіздік техникасын сақтайды
 Құралдар мен материалдарды қолданады
 Материалдар мен құралдарды демонстрациялайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, материалдар мен құралдардың
қолданылуын мектеп ауласында демонстрациялаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
 техника қауіпсіздігін сақтайды;
 құралдар мен материалдардың қолданады;
 құралдар мен материалдардың қай жерде қалай қолданылатынын
көрсетеді.

Комментарии:
Сабақ жоспарлары барлық пәннен ҚМЖ, ОМЖ, ҰМЖ | Планы КСП ССП ДСП
Электронная почта: e-jospar@mail.ru Ватсап: 8(707) 403-01-01 © 2021-2022